Sở Xây dựngChi tiết câu hỏi
Hồ Thị Xuân Huyền

Kiến nghị về việc: Hỏi về việc mua lại nhà ở xã hội

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin chào! Theo Khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014 quy định, bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở. Trường hợp trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này, thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội (nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán) và việc bán nhà không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tôi xin hỏi, tôi là đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội, tôi có được mua lại căn hộ tại chung cư Phú Thịnh từ người mua nhà đã thanh toán hết tiền mua không? Nếu được tôi sẽ đến đâu để thực hiện thủ tục mua bán? Xin cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày trả lời: 12/01/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội “Trong thời hạn chưa đủ 05 năm, k từ thời đim trả hết tin mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chđược bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư) hoặc bán lại cho chủ đu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đu tư xây dựng bng ngun vn ngoài ngân sách) hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở, với giá bán tối đa bảng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân”.

Căn cứ nội dung quy định nêu trên, nếu trường hợp của Bà Hồ Thị Xuân Huyền đáp ứng các điều kiện để mua Nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 và Điều 51 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 thì đề nghị Bà liên hệ Chủ đầu tư để thực hiện các thủ tục đăng ký mua Nhà ở xã hội (đề nghị Chủ đầu tư xác nhận và cung cấp danh sách đối tượng chuyn nhượng, h sơ đã nộp hết tin, cam kết của đối tượng chuyn nhượng với giá bán tối đa bng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán, các pháp lý có liên quan,..). Sau khi hoàn tt các thủ tục nêu trên thì Chủ đầu tư nộp hồ sơ về Sở Xây dựng thm định đối tượng theo đúng quy định. Hồ sơ theo mẫu tại Phụ lục của Thông tư số 20/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. 


File đính kèm: Tải xuống