UBND huyện Thuận BắcDanh sách câu hỏi đã trả lời

50x50
NGUYỄN ĐÌNH CHINH

Đăng ký biến động đất khác đất quy hoạch sử dụng đất

Kính gửi Quý cơ quan chức năng. Tôi có mảnh đất HNK (Trồng cây hàng năm khác) tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, trong quý hoạch sử dụng đất của huyện theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thuận Bắc tại văn bản số 185/QD-UBND ngày 20/4/2023 sẽ chuyển đổi thành đất TMD (Thương mại dịch vụ), tuy nhiên hiện nay tôi chưa có nhu cầu chuyển lên đất TMD mà kế hoạch xây nhà kính và chuồng nuôi gia súc vì vậy tôi muốn đăng ký biến động chuyển sang đất NKH (Nông nghiệp khác) để sử dụng đúng chức năng và nhiệm vụ của đất thì có được phép hay không và thủ tục như thế nào? Rất mong quý cơ quan quan tâm và giải đáp để tôi thực đúng quy định của pháp luật. Trân trọng cảm ơn!
<< < 1 > >>