UBND huyện Ninh PhướcDanh sách câu hỏi đã trả lời

50x50
TRẦN THỊ KIM TIỀN

Về việc tách thửa đất lúa

Chào anh chị. Ba tôi có 2,5ha ( 25 rào ) đất trồng lúa, có giấy chứng nhận sử dụng đất, năm 2019 ba tôi mất. Gia đình chúng tôi tiến hành tài sản theo pháp luật và chia đất cho 10 người con, Nhưng khi chúng tôi lên trên ủy ban xã phước thái hỏi về việc chia đất thì được báo là đất chúng tôi vượt hạn điền, và không cho chúng tôi biết vượt bao nhiêu. Vậy xin hỏi đất nông nghiệp bao nhiêu thì vượt hạn điền, và đất vượt hạn điền thì xử lý thế nào, và 2.5ha đất nông thì có được đất không vượt hạn điền và có được làm sổ chia cho 10 người không. Cảm ơn anh chị. Mong có sự phản hồi từ anh chị.
50x50
Trần Thị Kim Tiền

Đất Đai

Chào Anh Chị. Mẹ tôi có sở hữu 4455m đất trồng cây hàng năm khác ( trong đó 475m đất ở ), hiện tại mẹ tôi muốn cho 9 người con mỗi người 400m. Chúng tôi muốn chuyển đổi thêm 430m đât trồng cây hằng năm khác lên đất ở, thì lúc này miếng đất trên sẽ có 900m đất ở. Vậy khi thì mẹ tôi cho 9 người con mỗi người 100m đất ở và 300m đất trồng cây hàng năm chia cho 9 người lập thành 9 sổ có được không. Mong sự phản hồi. Cảm ơn anh chị.
<< < 1 > >>