Danh sách tất cả các câu hỏi

50x50
phan thị thuần

hỏi về chỉ tiêu đậu công chức bổ sung

tôi là trí thức trẻ 30a đang công tác tại huyện Bác ái, vừa qua năm 2019 tôi có thi công chức, và được sở kế hoạch đầu tư xin bổ sung 01 chỉ tiêu biên chế, đã tổng hợp gửi sở nội vụ, sở nội vụ cung cấp thông tin là đã tổng hợp các chỉ tiêu bổ sung từ các sở ngành, huyện gửi UBND tỉnh. Nhưng đến nay vẫn chưa có chủ trương của tỉnh, chưa có câu trả lời là có được chấp thuận hay không. vậy tôi xin hỏi khi nào thì có ý kiến trả lời về vấn đề này. do chúng tôi cuối năm 2020 hết đề án trí thức trẻ, xin được câu trả lời sớm nhất. xin cảm ơn!
<< < 1 > >>