Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Người Dân

Kiến nghị về việc: Lĩnh vực Dược

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi muốn mở quầy thuốc mới ở địa bàn huyện Ninh phứơc trong năm 2017 được không ạ? Điều kiện mở quầy thuốc là gì? Thủ tục hành chính thì cần làm những gì?vào Sở Y Tế thì gặp cán bộ nào để trình bày nội dung này ạ? xin cám ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 23/11/2017

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống