Nguyễn Hoàng Thiên

Kiến nghị về việc: Thắc mắc về ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ giáo dục 2021-2022

50x50
Nội dung kiến nghị:

Em chào thầy, cô! Em được ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ giáo dục (vì có giải hsg quốc gia) nhưng không biết phải nộp đơn ưu tiên xét tuyển ở đâu. Mọi năm sẽ gửi về Sở giáo dục nhưng năm nay thì em không thấy thông báo gì về phương thức này hết. Thầy, cô cho em hỏi về yêu cầu, các giấy tờ và nơi nộp hồ sơ của phương thức này với. Em cảm ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 02/06/2022

Trả lời kiến nghị:
 

 

Sở GDĐT có ý kiến trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ GDĐT đang công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT để các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Khi Bộ GDĐT ban hành chính thức Thông tư về Quy chế tuyển sinh Đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022; Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể để các trường học triển khai thực hiện (những nội dung em hỏi sẽ có hướng dẫn cụ thể từ Bộ GDĐT, Sở GDĐT và các cơ sở đào tạo).

Tuy nhiên, theo thông tin của Bộ GDĐT tại Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT: năm 2022 thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển thẳng gửi hồ sơ trực tiếp về cơ sở đào tạo, trong khoảng thời gian từ sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT cho tới khi công bố kết quả thi.


File đính kèm: Tải xuống