Sở Xây dựngChi tiết câu hỏi
Hồ Thị Xuân Huyền

Kiến nghị về việc: Việc cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ tại chung cư Phú Thịnh

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính thưa quý cơ quan! Tôi có người nhà đã mua căn hộ tại chung cư Phú Thịnh và đã được bàn giao từ ngày 09/01/2020. Theo hợp đồng là 18 tháng sau kể từ khi bàn giao họ được nhận giấy chứng nhận chủ quyền căn hộ và thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng đến nay đã 29 tháng nhưng vẫn chưa được cấp sổ. Hệ thống đường xung quanh chung cư chưa được hoàn thiện, vẫn là đường đất nhếch nhác, gồ ghề rất mất mỹ quan đô thị. Tôi xin hỏi: 1. Việc cấp sổ chậm trễ này do đâu? hướng giải quyết của cơ quan có thẩm quyền là gì để bảo vệ quyền lợi của người dân? 2. Hệ thống đường xung quanh chung cư do đơn vị nào thi công, đơn vị nào giám sát? Đơn vị thi công làm đúng tiến độ hay chậm tiến độ? Theo kế hoạch là khi nào hoàn thành? Nếu chậm tiến độ thì cơ quan có thẩm quyền có kế hoạch gì để người dân tại địa phương được hưởng quyền lợi đúng như mục đích sử dụng của công trình đưa ra từ đầu? Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày trả lời: 31/05/2022

Trả lời kiến nghị:
 

 Sở Xây dựng phúc đáp như sau:

1. Việc cấp sổ chậm trễ này do đâu? Hướng giải quyết của cơ quan có thẩm quyền là gì để bảo vệ quyền lợi của người dân?

Dự án nhà ở xã hội Phú Thịnh đã hoàn thành đưa vào năm 2020, Chủ đầu tư đã tiến hành nộp hồ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đt cho người mua nhà ở xã hội và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định tại văn bản số 2196/STNMT-VPĐK ngày 18/5/2022. Hiện nay, Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục thực hiện việc cấp sở hữu căn hộ cho các đôi tượng mua nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (đã sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ).

Việc Chủ đầu tư chậm trễ thủ tục cấp s cho người mua nhà ở xã hội đã được Sở Xây dựng nhiều lần đôn đốc và giao cho Thanh tra Xây dựng kiểm tra xử lý theo quy định. Đối với việc thực hiện chậm so với hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, đề nghị bà Hồ Thị Thu Huyền làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư buộc thực hiện các cam kết trong hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện theo cam kết, đề nghị Bà liên hệ Tòa án nhân dân các cấp đ được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật dân sự.

2. Hệ thống đường xung quanh chung cư do đơn vị nào thi công, đơn vị nào giám sát? Đơn vị thi công làm đúng tiến độ hay chậm tiến độ? Theo kế hoạch là khi nào hoàn thành? Nếu chậm tiên độ thì cơ quan có thm quyền có kế hoạch gì để người dân tại địa phương được hưởng quyn lợi đúng như mục đích sử dụng của công trình đưa ra từ đầu?

Hệ thống đường xung quanh chung cư Phú Thịnh thuộc hệ thống hạ tầng khu dân cư D7-D10 do y ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm quản lý và làm chủ đầu tư. Do nguồn vn các năm qua còn hạn chế nên Ủy ban nhân dân thành ph Phan Rang - Tháp Chàm chưa trin khai thi công hoàn thiện hạ tầng khu dân cư. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 12/10/2021. Dự kiến sẽ bố trí vốn thực hiện trong năm 2022.


File đính kèm: Tải xuống