Nguyễn Văn Hòa

Kiến nghị về việc: Chế độ giáo viên thể dục.

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi là giáo viên của huyện vừa chuyển công tác về TP phan Rang.Theo tôi được biết và ở huyện tôi( Thuận Bắc) chế độ dành cho giáo viên thể udc5( tiền đứng nắng và hỗ trợ quần áo) sẽ được chi trả cho giáo viên. Nhưng tôi về đơn vị mới có hỏi kế toán trường thì KT bảo ở Phan Rang không có. chỉ dành cho cấp THCS. Vậy cho tôi hỏi như vậy có đúng ko ạ? Xin cảm ơn va mong nhận thư phản ồi á!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 16/11/2017

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống