Lê Hoàng Tân

Kiến nghị về việc: Luật đồng sở hữu

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi muốn hỏi. Hiện nay nếu tôi muốn tách sổ đất nông nghiệp theo dạng đồng sở hữu có được không ạ? Nghĩa là tôi và 1 người chị cùng mua 1 lô đất nông nghiệp trên 300m2. Tôi muốn làm sổ đồng sở hữu nhưng ngta nói hiện nay không cho làm sổ đồng sở hữu nữa. Xin trả lời giúp tôi. Xin cám ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 02/03/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Sau khi xem xét nội dung đơn phản ánh, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận có ý kiến trả lời như sau:

1. Về nội dung đề nghị tách thửa đất nông nghiệp đang sử dụng đồng sở hữu (300m2) : Theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp: 1. Đối với địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. a) Thửa đất được tách phải có diện tích tối thiểu là 300m2 trở lên và cạnh ngắn nhất của thửa đất tối thiểu phải là 7m. b) Diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách tối thiểu là 300m2 cạnh ngắn nhất tối thiểu phải là 7mkhoảng cách cạnh cách cạnh không được nhỏ hơn 5m”. Như vậy, thửa đất nông nghiệp ông đang đồng sở hữu với một người khác có diện tích là 300m2 không đảm bảo về diện tích tối thiểu được tách theo quy định.

2. Về nội dung ông muốn đứng tên đồng sở hữu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Theo quy định khoản 2, Điều 98 Luật Đất đai 2013 về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau: Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện. Như vậy, theo quy định của pháp luật ông được phép đứng tên đồng sở hữu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với người khác. Để được hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nơi có đất đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Trên đây là ý kiến trả lời về nội dung phản ánh của ông Lê Hoàng Tân, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận thông báo đến ông được biết. 


File đính kèm: Tải xuống