Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
người dân

Kiến nghị về việc: Hỏi hồ sơ xin xét tuyển viên chức

50x50
Nội dung kiến nghị:

Trong khi chờ đợi cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ chính quy cho các chuyên ngành đào tạo bác sĩ năm học 2011- 2017, trường đại học Y – Dược TP. HCM đã cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm để các sinh viên đã tốt nghiệp có điều kiện xin việc hoặc nộp hồ sơ dự thi công chức, xét tuyển viên chức ... Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2017 (dự kiến cuối tháng 11/2017 trường đại học Y – Dược TP. HCM làm lễ tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã tốt nghiệp). Xin hỏi: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nói trên có đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin xét tuyển viên chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 2927/QĐ-SYT ngày 24/8/2017 của Sở Y tế Ninh Thuận hay không. Đối với trường hợp chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có thời hạn) nhưng chưa có bằng tốt nghiệp như đã nêu trên, người nộp hồ sơ viết cam kết sẽ bổ sung bằng tốt nghiệp vào tháng 12 năm 2017 (nếu trúng tuyển); chấp nhận hủy kết quả trúng tuyển nếu tháng 12 năm 2017 không bổ sung bằng tốt nghiệp có được không. Xin chân thành cảm ơn và rất mong được sự quan tâm giải đáp của quý cấp./.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 23/10/2017

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 2846/SNV-TCCCVC về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 3552/VPUB-TTTHCB ngày 18/10/2017 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống