Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Đinh Văn Sơn

Kiến nghị về việc: Covid-19

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi ở Bình Thuận, muốn về TP Phan rang, Ninh Thuận thăm gia đình có phải cách ly y tế không? Tuy nhiên tôi đã tiêm mũi 2 cách đây 2 tháng và test xét nghiệm âm tính.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/01/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Y tế trả lời như sau:

Căn cứ Mục 1.1, Điểm 1, Khoản IV Kế hoạch số 6744/KH-UBND ngày 11/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, từ ngày 16/12/2021, như sau:

1.1. Người đến/về từ các tỉnh, thành phố khác:

a) Đối với những người đến/về từ khu vực cấp 4:

(i) Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19: Nếu đủ điều kiện về cơ sở vật chất và các thủ tục liên quan theo yêu cầu (tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế) thì thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; Trường hợp không đủ điều kiện thì thực hiện cách ly tập trung. Thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử lý theo quy định.

(ii) Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêmchủng “thẻ xanh” trên sổ Sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện):

Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

b) Đối với những người đến/về từ khu vực cấp 3:

(i) Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19:

Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 07 ngày tiếp theo; xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.

(ii) Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có đủ điều kiện như ở Tiểu mục ii Điểm a Mục 1.1):

Tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K theo quy định.

c) Đối với người đến/về từ khu vực cấp 1, cấp 2: Thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của địa phương.

d) Người đến từ khu vực cấp 3, cấp 4 vào địa bàn tỉnh về trong ngày phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có đủ điều kiện như ở Tiểu mục ii Điểm a Mục 1.1) hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. 


File đính kèm: Tải xuống