UBND huyện Thuận NamChi tiết câu hỏi
Nguyễn thiện toàn

Kiến nghị về việc: ngập nước người dân xã cà ná

50x50
Nội dung kiến nghị:

nhà vợ tôi nằm trong khu làng cà ná nằm khu vực gần cây xăng thái nhã, mấy năm gần đây nước mưa đều chảy ra biển nhưng năm nay có người đổ đất làm cho những đường cao lên làm khi mưa thì khu vực này bị ùng tắc nước không rút được. nên tôi muốn hỏi vì sao ubnd xã cà ná, không có biện pháp khác phục cho người dân có đường làm ăn, chứ theo tình trạng như này người dân cứ sống chung với nước.

50x50
Đơn vị trả lời: UBND huyện Thuận Nam
Ngày trả lời: 06/10/2017

Trả lời kiến nghị:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Thiện Toàn tại Công văn số 3284/VPUB-TTTHCB ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam xin trả lời như sau:

Theo như mô tả của ông Nguyễn Thiện Toàn thì khu vực trên nằm trên trục đường liên xã Cà Ná - Phước Diêm, ngay trước Chùa Lạc Nghiệp (thuộc địa bàn thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam). Khi trời mưa khu vực này thường xuyên ngập nựớc, nguyên nhân là do: Đây là vùng trũng thấp, xung quanh là các tuyến đường liên xã, liên thôn và nội thôn đều đã được đầu tư bê tông hóa nhưng chưa bố trí hệ thống thoát nước.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đã tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng công trình Bê tông hóa các trục đường nội thôn xã Cà Ná (kểt hợp hệ thống thoát nước) để hoàn thành tiêu chí giao thông, đồng thời nhằm giải quyết tình trạng ngập đọng nước khi trời mưa tại khu vực trên; Công trình được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xâv dựng công trình Bê tông hóa các trục đường nội thôn xã Cà Ná với tổng mức đầu tư được duyệt là 14.977 tỷ đồng và đã được Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam Khóa III, Kỳ họp thử 2 thông qua tại Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi giai đoạn 2016-2020).

Hiện nay, công trình bê tông hóa các trục đường nội thôn xã Cà Ná chưa được ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn và sẽ tiến hành triển khai ngay khi nguồn vốn được phân bổ.

UBND huyện Thuận Nam trả lời cho Nguyễn Thiện Toàn được biểt./.


File đính kèm: Tải xuống