Sở Tư phápChi tiết câu hỏi
Trần Thủy Tú

Kiến nghị về việc: Kết Hôn Với Người Nước Ngoài.

50x50
Nội dung kiến nghị:

Dear anh/chị. Anh / chị cho e xin thông tin các thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị khi kết hôn với người có quốc tịch nước ngoài nhé.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp
Ngày trả lời: 05/10/2017

Trả lời kiến nghị:
Sở Tư pháp xin trả lời như sau:
(đính kèm công văn)

File đính kèm: Tải xuống