Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
PHẠM ĐỖ NGỌC THẮNG

Kiến nghị về việc: Đối tượng hưởng Trợ cấp lần đầu theo Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi công tác tại UBND xã Phước Dinh từ tháng 02/2011 theo dạng Hợp đồng trong định biên. Đến tháng 5/2012, tôi thi và trúng tuyển công chức cấp xã. Sau đó, tôi được Sở Nội vụ, UBND H. Thuận Nam tiếp nhận và phân công tôi tiếp tục công tác tại UBND xã Phước Dinh cho đến nay. Như vậy, tôi có thuộc đối tượng được hưởng Trợ cấp một lần theo Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 02/10/2017

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 2625/SNV-XDCQ&CTTN về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 3226/VPUB-TTTHCB ngày 28/9/2017 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống