Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Nguyễn Thị Hương Giang

Kiến nghị về việc: Chuyển công tác với nhân viên y tế trường học

50x50
Nội dung kiến nghị:

Cho em xin hỏi quý cơ quan về trường hợp nhân viên y tế trường học đã có biên chế từ 11/2011 muốn xin chuyển đổi qua trạm y tế làm. Nhưng giám đốc trung tâm y tế huyện trả lời rằng: Mã ngạch của nhân viên y tế trường học khác mã ngạch của trạm y tế và bệnh viện nên không xin chuyển qua được. Nếu muốn thì chỉ có thể làm nhân viên trong diện hợp đồng mới với trạm thôi. Cho em hỏi như thế có đúng không ạ. Em xin cảm ơn chân thành và chờ đợi câu trả lời sớm nhất.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 29/09/2017

Trả lời kiến nghị:
Tiếp nhận CV số 3195/VPUB-TTTHCB ngày 27/9/2017 về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp, qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của Bà Nguyễn Thị Hương Giang tại Cv 3195/VPUB-TTTHCB, Sở Nội vụ trả lời như sau (xem file đính kèm). Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống