võ thị hoài thương

Kiến nghị về việc: hợp đồng đào tạo nghề, hay hợp đồng tập nghề

50x50
Nội dung kiến nghị:

Quý sở cho em hỏi, Công ty em tuyển dụng lao động vào làm việc tại công ty, hầu hết phải đào tạo từ đầu. Công ty quy định thời gian đào tạo học việc là 2 tháng mới ký kết hợp đồng lao động. Em làm hợp đồng đào tạo nghề, hết thời gian đào tạo, công ty ký kết hợp đồng lao động. Công ty em làm như vậy có đúng không ak?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 28/09/2017

Trả lời kiến nghị:
Kính gởi bà: Võ Thị Hoài Thương.
Câu hỏi của bà đã được Sở Lao động Thương Binh và Xã hội trả lời tại văn bản số: 2061/SLĐTBXH-LĐVL ngày  25/9/2017.
(Có file đính kèm)
 
Trân trọng./.

File đính kèm: Tải xuống