Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Cao Thị Thùy Dung

Kiến nghị về việc: chế độ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi cơ quan có thẩm quyền: tôi là viên chức Trung tâm Công tác Xã hội, tôi đang làm việc tại cơ sở 2 (Nuôi dưỡng Người tâm thần) trụ sở đóng tại thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay, chính phủ mới ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trong đó Xã Mỹ Sơn thuộc Khu vực III thì cơ quan chúng tôi thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Như vậy, tôi xin hỏi quý cơ quan một số nội dung sau: - Hiện tôi đang được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 26/2016/NĐ-CP ngày 06/04/2016 của Chính phủ vậy tôi có được hưởng chế độ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ hay không? Có trùng với chế độ quy định tại Điều 4 (Phụ cấp thu hút) và Điều 11 (Phụ cấp ưu đãi theo nghề) của Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 hay không? (Quy định tại khoản 1, Điều 3, Nghị định 76/2019/NĐ-CP về nguyên tắc áp dụng). Nếu được thì tôi được hưởng theo Điều nào? - Tôi có thuộc đối tượng được hưởng trở cấp lần đầu khi công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại điều 6 nghị định 76/2019/NĐ-CP hay không? (Từ trước đến giờ cơ quan chúng tôi chưa được hưởng trợ cấp lần đầu) Xin trân trọng cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 28/10/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó”;

Trên cơ sở đó, đề nghị cá nhân liên hệ với bộ phận có chức năng thuộc cơ quan, đơn vị đang công tác để rà soát - đối chiếu và giải quyết chế độ, chính sách đối với cá nhân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế.

- Về chế độ trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; qua đối chiếu với quy định hiện hành, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng để hưởng chế độ trợ cấp nêu trên - theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ.

Đính kèm văn bản trả lời 


File đính kèm: Tải xuống