Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Nguyễn Thị Hương Giang

Kiến nghị về việc: Chuyển công tác với nhân viên y tế trường học

50x50
Nội dung kiến nghị:

Cho em xin hỏi quý cơ quan 2 vấn đề: 1. Nhân viên y tế trường học muốn xin chuyển công tác qua trạm y tế thì do cấp sở hay cấp huyện nào quản lý? Hồ sơ thủ tục gồm những gì? 2. Nếu chuyển công tác qua trạm y tế thì có được sang bằng ngạch lương hiện tại qua không? Em xin chân thành cảm ơn quý cơ quan và chờ đợi câu trả lời trong thời gian sớm nhất.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 19/09/2017

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 2474/SNV-TCCCVC về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 3015/VPUB-TTTHCB ngày 14/9/2017 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống