Phan đức Hòa

Kiến nghị về việc: Xin dự án Đầu tư Trồng cây ăn quả ( thanh long + Xoài + Na ) Theo tiêu chuẩn vietgap

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi và một số chủ doanh nghiệp Tại Cam Ranh Muốn đầu tư làm dự án Cánh đồng lớn trồng trái cây xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu thị trường Tại huyện Bắc Ái - Ninh Thuận Tôi muốn xin dự án quy mô 300 ha đến 500 h ( nhà nước giao đất trả tiền thuê hàng năm ) thì Tỉnh mình có quỹ đất để cho thuê làm dự án không? vậy thủ tục thế nào ? Thẩm quyền của tỉnh cấp được bao nhiêu hata ? Mục đích : Dự án phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Tạo Công ăn Việc làm cho Nhân dân địa phương, nộp thuế nhà nước Thanks!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày trả lời: 11/09/2017

Trả lời kiến nghị:

Ngày 11/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đả ban hành công văn số 2871/SKHĐT-EDO về việc phúc đáp đầu tư dự án cánh đồng lớn trồng trái cây xuất khẩu tại huyện Bác Ái, Ninh Thuận


File đính kèm: Tải xuống