Chi tiết câu hỏi
Lê Văn Lăng

Kiến nghị về việc: Về chương trình trồng cây chà là

50x50
Nội dung kiến nghị:

Chào ad! em có biết trung tâm khuyến nông tỉnh đã có tổ chức chương trình trồng cây chà là Vậy ad có thể cho em ít thông tin về địa chỉ liên hệ một số nởi phân phối chà là giống (cây con or hạt giống) không ah! Thanks ad!

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 15/08/2017

Trả lời kiến nghị:
Kính gởi; Ông Lê Văn Lăng.
Vấn đề ông hỏi, đề nghị ông liên hệ với Trung tâm Khuyến nông
Địa chỉ: 291 đường 21 tháng 8, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại; 0259.3823492
Email: ttkn@ninhthuan.gov.vn
để được giải đáp.
Kính chào.