Nguyễn Thiện Toàn

Kiến nghị về việc: về dự án năng lượng mặt trời xã phước minh

50x50
Nội dung kiến nghị:

em muốn hỏi về dự án năng lượng mặt trời xã phước minh , theo em đọc trên trang chính thức của công ty genco3 thì họ có nói đễ xuất về 2 dự án ở xã phước minh, nên em muốn hỏi về dự án này có thực hiện được không và trong bao lâu sẽ thực hiện. vì dự án này em thấy rất tốt và sẽ giúp cho người dân địa phương có thêm cơ hội việc làm thúc đẩy kinh tế bền vững

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày trả lời: 07/08/2017

Trả lời kiến nghị:

EVNGENCO 3 có văn bản số 5466/GENCO3-ĐT-XD ngày 23/11/2016 đề xuất đầu tư các dự án điện mặt tời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam. Hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định để được UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch và hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp cho Ông được biết./.”