Sở Giao thông - Vận tảiChi tiết câu hỏi
Phan huy quang

Kiến nghị về việc: Đi lai trong thời gian giãn cách

50x50
Nội dung kiến nghị:

Đi sân bay cam ranh để về hà nội cần thủ tục gì, phương tiện gì

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông - Vận tải
Ngày trả lời: 02/08/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Giao thông vận tải có ý kiến trả lời như sau:

Hiện nay, địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Công văn số 3873/UBND-VXNV ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 và bổ sung giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tại Khoản a, Mục 5 Chỉ thị số 16 quy định "Người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh cấp thiết, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu." và "Dừng vận chuyển hành khách công cộng (trừ một số phương tiện được phép của cơ quan chuyên môn); … Dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác…"

 


File đính kèm: Tải xuống