Sở Giao thông - Vận tảiChi tiết câu hỏi
Lê Hoàng Phương

Kiến nghị về việc: Về việc cách ly lái xe từ TP. Hồ Chi Minh sau ngày 12/07

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính thưa quý cơ quan, Bên doanh nghiệp tôi có kinh doanh vận tải hoạt động chở hàng từ Ninh Thuận đi TP. Hồ Chí Minh và ngược lại. Xin hỏi quý cơ quán có việc cấm vận tải hàng hóa từ TP.HCM về Ninh Thuận và ngược lại không ? Và việc tài xế xe tải đi về đăng ký ở tại nhà xe không về nhà theo quy định đăng ký của phường, ngoài ra lái xe còn có giấy test âm tính covid trong vòng 3 ngày/chuyến để di chuyển theo quy định, vậy có việc tài xế phải cách ly tại nhà không ? Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan phúc đáp lại để doanh nghiệp yên tâm trong việc kinh doanh vận tải phục vụ hàng hóa ! Trân trọng !

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông - Vận tải
Ngày trả lời: 23/07/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sau khi nghiên cứu nội dung nghiên cứu nội dung phản ánh và đối chiếu với các quy định hiện hành phòng, chống dịch Covid-19 tại thời điểm phản ánh của ông (bà) Lê Hoàng Phương, Sở Giao thông vận tải có ý kiến trả lời như sau:

1. Trả lời về câu hỏi: "Xin hỏi quý cơ quan có việc cấm vận tải hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh về Ninh Thuận và ngược lại không?"

Tại thời điểm ngày 12/7/2021 ông (bà) Lê Hoàng Phương phản ánh, tỉnh Ninh Thuận không cấm vận tải hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh về Ninh Thuận và ngược lại. Việc vận chuyển hàng hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và từ các vùng có dịch nói chung vào tỉnh Ninh Thuận đã được quy định rõ, cụ thể tại Văn bản số 3247/UBND-KTTH ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận chuyển hàng hóa.

2. Trả lời về câu hỏi: "Có việc tài xế phải cách ly tại nhà không?"

Cũng theo quy định của Văn bản số 3247/UBND-KTTH ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, tại điểm 1, mục I có quy định: "Nếu có nhu cầu về nhà (ở Ninh Thuận), thì phải thực hiện việc cách ly y tế theo đúng quy định tại Mục 4 Công điện số 3131/CĐ-UBND ngày 26/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh". Như vậy, tài xế và người ngồi trên xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa khi vận chuyển hàng hóa từ vùng có dịch vào tỉnh Ninh Thuận đều phải thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như đã trích dẫn ở trên.

(Đính kèm văn bản trả lời)

 


File đính kèm: Tải xuống