Sở Tư phápChi tiết câu hỏi
Trần Ngọc Tuyết Khương

Kiến nghị về việc: Thủ tục đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi có hộ khẩu thường trú ở xã Phước Sơn Ninh Thuận, đang làm thủ tục kết hôn với người Anh có giấy tạm trú hợp pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Giấy tờ đang chuẩn bị, thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần chuẩn bị như thế nào và việc khám sức khoẻ tiền hôn nhân phải được khám ở những bệnh viện nào ạ? (Cả 2 đang sống tạm trú tại quận Thủ Đức, có thể khảm sức khoẻ ở Sào Gòn được không)

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp
Ngày trả lời: 02/06/2021

Trả lời kiến nghị:

Tiếp nhận Công văn số 1209/STTT-TTCNTTTT ngày 31/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của Bà Trần Ngọc Tuyết Khương, địa chỉ: Thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của bà Khương và các văn bản pháp luật hộ tịch có liên quan; Sở Tư pháp thực hiện việc trả lời các nội dung bà Khương hỏi như sau:

1. Về thẩm quyền đăng ký kết hôn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật hộ tịch: Uỷ ban nhân dân huyện, nơi cư trú củacông dân Việt Nam, có thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài…; theo đó, trong trường hợp này, bà Trần Ngọc Tuyết Khương liên hệ Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước để được xem xét, giải quyết việc đăng ký kết hôn.

2. Về hồ sơ kết hôn

Hai bên nam, nữ nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Tờ khai có thể do mỗi bên khai một tờ, hoặc cả hai bên cùng khai vào một tờ. Kèm Tờ khai phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Đối với người nước ngoài còn phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay Hộ chiếu.

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp Giấy XNTTHN thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Giá trị sử dụng của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước  ngoài được xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ đó.Trường hợp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác  nhận của tổ chức y tế có giá trị trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp.

- Đối với người yêu cầu đăng ký kết hôn đang cư trú ở trong nước thì phải nộp Giấy XNTTHN do UBND cấp xã có thẩm quyền cấp.

* Ngoài giấy tờ nêu trên, tùy từng trường hợp, bên nam, bên nữ phải nộp hoặc xuất trình giấy tờ tương ứng sau đây: 

- Công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm  quyền của nước ngoài phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc  ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp luật (Trích lục ghi chú ly hôn); 

- Công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực  lượng vũ trang phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó;  

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam  ở nước ngoài cấp. 

3. Giấy khám sức khoẻ khi nộp theo hồ sơ kết hôn phải được cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Đối với việc khám sức khoẻ tại Việt Nam phải được cơ quan y tế cấp huyện trở lên có chuyên khoa khám và xác định về thần kinh, tâm thần xác nhận.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống