Người dân

Kiến nghị về việc: Trồng rừng trên núi đá khu vực thuận nam

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi là người con của tỉnh ninh thuận.vô tình lướt facebook.trang của một chức cộng đồng. ủng hộ trồng rừng trên núi khu vực thuận nam của tỉnh ninh thuận.xin cho tôi biết ,tôi làm thế nào để góp một phần nhỏ công sức cho tỉnh nhà việc làm ý nghĩa này.mà không phải lo là mình có bị lừa ko.vì là tôi có đến địa chỉ của trang tổ chức cộng đồng để xác nhận.ko có, gọi điện thì họ ko nghe mấy.tôi rất ủng hộ vieecj làm ý nghĩa này cho nơi mình sinh ra và lớn lên.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày trả lời: 28/05/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Qua kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thuận Nam đang chuẩn bị triển khai hạng mục trồng rừng mới, nâng cấp rừng trồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Đây là một phần trong dự án ““Forest Symphony - Giao hưởng rừng xanh” do Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững huy động nguồn vốn và phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam thực hiện.

Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững được Bộ trưởng Bộ Nội vụ cấp Giấy phép và công nhận Điều lệ tại Quyết định số 2470/QĐ-BNV ngày 07/11/2018; công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững tại Quyết định số 529/QĐ-BNV ngày 04/7/2019.

Về địa chỉ, thông tin của Quỹ Hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững: Lầu 6, số 67 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP. HCM; thời gian làm việc: 09 giờ 00 - 17 giờ 00 từ thứ Hai đến thứ Sáu; số điện thoại: 0914191513; Wedsite: https://song.org.vn/hanh-phuc-xanh/; Email: info@song.org.vn.

(Đính kèm văn bản trả lời)

 


File đính kèm: Tải xuống