Châu Văn Lang

Kiến nghị về việc: chuẩn đào tạo giáo viên

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi đang là giáo viên dạy môn công nghệ THCS ( bằng cao đẳng SP kỹ thuật công nghiệp).Hiện nay tôi đã có bằng tốt nghiệp Đại học từ xa, chuyên ngành Cử nhân Giáo dục Chính chính trị của trường ĐHSP Hà Nội. Vậy tôi đã đạt trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 chưa? Sau này sắp xếp theo vị trí việc làm, tôi có được chuyển ngạch và bố trí dạy môn Giáo dục công dân không (nếu trường chưa có GV có bằng đại học GDCD) ?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 27/11/2020

Trả lời kiến nghị:

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

1. Ông Châu Văn Lang là giáo viên dạy môn công nghệ trung học cơ sở (có bằng Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp); chưa có bằng Đại học chuyên ngành công nghệ nên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019 để dạy môn công nghệ cấp trung học cơ sở. Cơ quan, đơn vị nơi ông Lang đang công tác tạo điều kiện để ông Lang được đào tạo để đạt trình độ chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

2. Việc bố trí dạy môn Giáo dục công dân (ông Châu Văn Lang có thêm bằng tốt nghiệp Đại học từ xa, chuyên ngành Giáo dục Chính trị) do cơ quan quản lý có thẩm quyền nơi ông Lang đang công tác quyết định nếu có nhu cầu.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống