NGUYỄN TRỌNG MẠNH

Kiến nghị về việc: HƯỚNG DẪN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi xin hỏi: Đất ở hẻm 17 đường Thống Nhất, Khu phố 2, phường Đài Sơn xin chuyển mục đích sang đất ở được chưa ? Nếu được thì người dân chúng tôi sẽ căn cứ theo văn bản nào ? Xin cám ơn !

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 27/04/2017

Trả lời kiến nghị:

Sở Tài nguyên vầ môi trường trả lời như sau :

Theo  tại Điều 52 Luật Đất đai 2013  quy định các căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

+ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 thì thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường trường hợp của ông thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, do đó đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Phòng Tài nguyên và Môi trường) để được hướng dẫn về trình tự thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trân trọng chào ông ./.