Bùi Thụy Quỳnh Như

Kiến nghị về việc: Đất đai

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi muốn làm thủ tục biến động diện tích đất theo nghị định 01/2017, nhưng khi nợp hồ sơ họ bảo đất nông nghiệp đã có nhà không làm được nên yệu cầu tôi rút hồ sơ. Tôi muốn hỏi, Theo điều 28a cùa nghị định tôi làm thủ tục biến động tăng diện tích, đồng thời đảm bảo 300 m2 đề tách sổ. Hiện tại đất 640m2 nếu biến động 750 tôi muốn tách làm hai sổ. Hiện trạng thì trên mảnh đất tôi đã bán họ đã xây nhà. xin hướng dẫn thủ tục tôi cần làm la 2gi2

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 17/04/2017

Trả lời kiến nghị:

Sau khi nghiên cứu nội dung hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bà như sau:

Nội dung thứ nhất: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai 2013 thì việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất ở) thuộc trường  hợp phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Trường hợp của bà tự ý việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền  cho phép là hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai 2013.

Tại câu hỏi bà không nêu rõ về địa chỉ thửa đất, do đó không xác định được hiện nay khu đất của bà đang sử dụng vào mục đích đất ở có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hay không do đó chưa có cơ sở để trả lời bà về việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không.

Tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định : Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;

b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nội dung thứ hai: Theo thư hỏi bà nêu theo Điều 28a của Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ bà làm thủ tục đăng ký biến động tăng diện tích từ 640 m2 lên 750 m2 có được không.

Tại Nghị định 01/2017 /NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ không bổ sung Điều 28a Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính như thư của bà nêu (Điều 28 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 vẫn giữ nguyên). Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hội gia đình, cá nhân Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017  được bổ sung Điều 24a Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 tại Khoản 20 Điều 2 để xử lý. Do đó đề nghị bà nghiên cứu thực hiện.

Việc thực hiện quyền của người sử dụng đất (chuyển mục đích, đăng ký biến động, chuyển nhượng, thừa kế.,...,..)  đều phải tuân theo mục đích sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng  được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Trân trọng kính chào bà./.