Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Nguyễn Văn Tín

Kiến nghị về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính chào sở y tế Ninh Thuận Hiện nay tôi bác sĩ đang thực tập tại chuyên khoa mắt bv tỉnh Ninh Thuận, tôi xin hỏi với quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thay đổi hiện nay thì sau khi học lớp cơ bản mắt của ĐH Y Hà Nội (lớp 6 tháng) và thực tập đủ 18 tháng tôi có được cấp CCHN chuyên khoa mắt, hoặc xét cấp chứng chỉ hành nghề ngoại khoa hoặc chứng chỉ hành nghề đa khoa không. Vì theo yêu cầu của các trường đào tạo sau đại học chuyên khoa 1 đều yêu cầu chứng chỉ hành nghề là 1 trong những điều kiện dự thi

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 22/09/2020

Trả lời kiến nghị:

Sở Y tế trả lời như sau:

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là Nghị định số 109); Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (gọi tắt là Nghị định 155); Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là Thông tư số 41 năm 2011); Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là Thông tư số 41 năm 2015).

Để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh người hành nghề phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Xác nhận về thời gian thực hành:

- Theo quy định tại Điều 24 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, người có văn bằng chuyên môn y, trước khi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian thực hành. Đối với bác sĩ phải có 18 tháng thực hành tại Bệnh viện hoặc Viện nghiên cứu có giường bệnh.

- Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 109 tổ chức việc thực hành quy định cơ sở tiếp nhận thực hành sau khi nhận được đơn đề nghị thực hành, nếu đồng ý tiếp nhận người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có trách nhiệm ký hợp đồng thực hành với người thực hành (Mẫu 02 Phụ lục V Nghị định 109); phân công người hướng dẫn thực hành (Mẫu 03 Phụ lục V Nghị định 109), người hướng dẫn thực hành phải đảm bảo các điều kiện: (1) Có chứng chỉ hành nghề, (2) Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với văn bằng của người thực hành, có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 3 năm trở lên và có trách nhiệm: (1) hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho người thực hành, (2) nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét của mình và (3) chịu trách nhiệm trong trường hợp người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏ của người bệnh do lỗi của người hướng dẫn thực hành; Cấp giấy xác nhận quá trình thực hành.

2. Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 109, thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục 1 Nghị định 109;

- Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục 1 Nghị định 109;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 Phụ lục 1 Nghị định 109;

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn;

- Giấy khám sức khỏe;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Hai ảnh màu 04 x 06 cm được chụp trên nền trắngtrong vòng 6 tháng.

3. Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; điểm b, Khoản 1 Điều 9 Nghị định 109, Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý (trừ những trường hợp sau: (1) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; (2) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ khác; (3) Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam); tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 109 quy định trường hợp người hành nghề không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì nộp hồ sơ về Sở Y tế, nơi đăng ký thường trú để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

* Như vậy, đối với trường hợp của Bác sĩ Nguyễn Văn Tín có chứng chỉ đào tạo cơ bản về Mắt do Trường Đại học Y Hà Nội cấp với thời gian đào tạo 6 tháng và đã thực hành đủ 18 tháng tại Bệnh viện về chuyên khoa mắt thì được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa mắt.

* Đối với trường hợp bác sĩ Nguyễn Văn Tín muốn cấp chứng chỉ khám bệnh, chữa bệnh về ngoại khoa (sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt), bác sĩ Nguyễn Văn Tín phải đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định định 155. Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 155.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống