Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Hoàng Thanh Trúc

Kiến nghị về việc: cấp chỉ chỉ hành nghề dược cao đẳng

50x50
Nội dung kiến nghị:

dạ e đã học xong và làm việc ở sài gòn ở vị trí dược sĩ cao dẳng làm tại nhà thuốc, bây giờ e muốn xin cấp chứng chỉ hành nghe thì cần làm những gì và thủ tục như thế nào ạ? Em xin cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 22/07/2020

Trả lời kiến nghị:

 Sở Y tế trả lời theo nội dung bà Hoàng Thanh Trúc hỏi như sau:

  - Dược sĩ Cao đẳng để được cấp chứng chỉ phải có thời gian thực hành 18 tháng tại cơ sở dược hợp pháp. Thủ tục cần làm là thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ. Để nộp hồ sơ có 02 hình thức nộp: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ trực tuyến. Vào trang web: http://dichvucong.ninhthuan.gov.vn để thực hiện.

  - Địa điểm nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (số 44 đường 16/4, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận)

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ Sở Y tế để được hướng dẫn cụ thể hơn./.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống