Sở Y tếChi tiết câu hỏi
bùi mạnh tùng

Kiến nghị về việc: Mua bảo hiểm y tế

50x50
Nội dung kiến nghị:

gia đình e hiện muốn mua 7 bảo hiểm y tế và muốn mua khám trực tiếp ở bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận. Vậy e muốn mua ở đâu. và 7 người mua nằm 3 hộ khẩu. E cám ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 05/02/2020

Trả lời kiến nghị:

Sở Y tế trả lời như sau:

1. Trong câu hỏi trên, chúng tôi không xác định được gia đình của Anh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo nhóm đối tượng nào để được hướng dẫn cụ thể hơn. Tuy nhiên theo quy định hiện nay hầu hết các đối tượng tham gia BHYT là do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập danh sách.

2. Nếu gia đình của Anh tham gia BHYT theo nhóm đối tượng là hộ gia đình (tự đóng 100% mức đóng BHYT), đề nghị Anh đến các địa điểm sau để được hướng dẫn nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu:

- Đại lý thu BHXH, BHYT tại UBND cấp xã, phường, thị trấn (nơi thường trú hoặc tạm trú);

- Đại lý thu BHXH, BHYT Bưu điện: tại Bưu cục gần nơi cư trú;

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện, thành phố.


File đính kèm: Tải xuống