Diệp Thái An

Kiến nghị về việc: Giáo viên họp đồng lâu năm có được đăc cách đúng như công văn 5378 không

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi là giáo viên họp đồng từ 2008 tính đến nay đã gần 11 năm công tác, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của ngành, của Bộ giáo dục và đào tạo ,được lên lương theo định kì , có văn bằng chứng chỉ đầy đủ và là Đảng viên ,vừa qua tôi được biết Bộ nội vụ có công văn 5378 ưu tiên đăc cách cho giáo viên họp đồng lâu năm như tôi vào biên chế , vậy xin cho tôi hỏi hiện giờ công văn này đã được triển khai chưa nếu chưa thì bao giờ triển khai và tôi bao giờ được đi làm .xin chân thành cám ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 29/11/2019

Trả lời kiến nghị:
Tuyển dụng đặc cách giáo viên

File đính kèm: Tải xuống