Hồ Văn Nhân

Kiến nghị về việc: Hỗ trợ xây dựng trang trại nông lâm kết hợp

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin chảo Sở NN và PTNT, Tôi có dự định xây dựng trang trại nông - lâm kết hợp. Nay tôi xin hỏi, Sở NN và PTNT hoặc cơ quan nào khác có hỗ trợ cho cá nhân có nhu cầu xây dựng trang trại hay không? ví dụ như về đất, vốn, cây trồng vật nuôi... Mong sớm nhận được câu trả lời, xin cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày trả lời: 13/11/2019

Trả lời kiến nghị:

Tiếp nhận Văn bản số 4316/VPUB-KTTH ngày 31/10/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc trả lời chuyên mục trên HỎI - ĐÁP (ông Hồ Văn Nhân),

Sau khi nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời nội dung câu hỏi của ông như sau:

1. Về thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại: Căn cứ các quy định tại Chương III Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; thì thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, nơi ông đang sinh sống. Vì vậy, ông liên hệ trực tiếp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân huyện Thuận Nam) để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về các vấn đề liên quan đến quy trình kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi: Khi có nhu cầu cần tư vấn các vấn đề liên quan đến quy trình kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; Ông có thể liên hệ trực tiếp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được tư vấn, cụ thể.

- Đối với lĩnh vực trồng trọt, liên hệ các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Địa chỉ: Số 11 đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Điện thoại số 0259.3888.028); Trung tâm Khuyến nông (Địa chỉ: Số 291 đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Điện thoại số 0259.3823.492);

- Đối với lĩnh vực chăn nuôi, liên hệ với các đơn vị: Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Địa chỉ: Số 90 đường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Điện thoại số 0259.3888.169); Trung tâm Khuyến nông (Địa chỉ: Số 291 đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Điện thoại số 0259.3823.492).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời để ông được biết.

Thân ái chào ông./.


File đính kèm: Tải xuống