NGUYỄN HỮU HÀO

Kiến nghị về việc: CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC

50x50
Nội dung kiến nghị:

Bản thân tôi có một số thắc mắc cần giải đáp như sau: Câu hỏi 1: Trong quá trình công tác, Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia học sau đại học năm 2018 và trúng tuyển cao học QLGD tại trường đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương . Sau đó, Tôi được UBND tỉnh ra quyết định cử đi học. Theo quyết định, Tôi được hưởng chế độ theo quyết định số: 83/2017/QĐ-UBND. Tuy nhiên, đã hơn 1 năm qua Tôi vẫn chưa chính thức nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào từ trường THPT Lê Duẩn. Trường THPT Lê Duẩn đã thực hiện đúng qui định hay chưa? Câu hỏi 2: Trong quá trình tìm hiểu, Tôi được biết mỗi trường THPT trong tỉnh đều có mức hỗ trợ cho viên chức tham gia học sau đại học với hỗ trợ không giống nhau. Riêng huyện Ninh Sơn, mỗi trường cũng đều có mức hỗ trợ riêng biệt. Cùng vị trí việc làm, giống nhau công việc đảm trách, cùng công tác trong một huyện, tỉnh nhưng tại sao chế độ thực hiện hoàn toàn khác nhau? Mong sớm được phản hồi. Trân trọng cám ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 21/10/2019

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống