Trương Quốc Hòa

Kiến nghị về việc: Chuẩn chức danh nghề nghiệp

50x50
Nội dung kiến nghị:

Liên quan đến việc nâng hạng giáo viên. Cho hỏi có phải đến năm 2021 giáo viên không có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp sẽ bị hạ hạng đúng hay không? Tôi tốt nghiệp cử nhân đại học chính quy, hiện đang dạy tiểu học, giáo viên bộ môn, mã số V.07.03.07...thì có cần học chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp không? Vậy học xong tôi nâng hạng hay để làm gì ? Xin cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 28/08/2019

Trả lời kiến nghị:
Trả lời đơn trên chuyên mục HỎI - ĐÁP

File đính kèm: Tải xuống