Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Lưu Tấn Tỵ

Kiến nghị về việc: Tuyển giáo viên

50x50
Nội dung kiến nghị:

Căn cứ Thông tư Số: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 09 năm 2015, tại khoản 2, điều 4 quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học là: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; Căn cứ Thông tư Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 09 năm 2015, tại khoản 2, điều 4 quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học là: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở; Vậy xin hỏi: Giáo viên được đào tạo chuyên ngành thể dục- thể thao phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có đủ tiêu chuẩn để dự tuyển vào dạy chuyên thể dục ở bậc tiểu học không?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 14/08/2019

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống