Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Nguyễn Lê Thuý Hạnh

Kiến nghị về việc: Xin quý cấp trên xem xét giúp đỡ cho trường hợp của tôi được công tác phục vụ cho tỉnh Ninh Thuận

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi hiện công tác tại Trung tâm y tế thành phố Kon Tum được 13 năm, nhưng vì lý do chồng tôi công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận, tôi có hai con nhỏ nên gia đình tôi có nguyện vọng xin chuyển công tác về Ninh Thuận. Bằng chuyên môn của tôi là Cử nhân điều dưỡng. Tôi muốn quý cấp trên quan tâm xem xét giúp đỡ cho tôi được biết thủ tục xin chuyển như thế nào ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 01/08/2019

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 2601/SNV-QLNS về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 2977/VPUB-KTTH ngày 26/7/2019 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống