Sở Tư phápChi tiết câu hỏi
Nguyễn Minh Thành

Kiến nghị về việc: Xin xác nhận lại tình trạng hôn nhân

50x50
Nội dung kiến nghị:

Cuối năm 2016, tôi có xin xác nhận tình trạng hôn nhân tại ubnd xã Phước Hải, huyện Ninh Phước để đăng ký kết hôn. Nhưng do thời gian đó chồng tôi bận nhiều công việc nên chưa có thời gian để đăng ký được, đến nay giấy đã hết hạn (6 tháng). Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được nộp lại giấy cũ và xin cấp lại giấy xác nhận mới để đăng ký lại theo điều 22 khoản 3 ND 123 năm 2015 của CP không ạ

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp
Ngày trả lời: 26/03/2019

Trả lời kiến nghị:
V/v trả lời thư hỏi của bà Nguyễn Minh Thành.

File đính kèm: Tải xuống