Đỗ bá hoàng vĩnh đức

Kiến nghị về việc: Xuất cảnh lao động sang hàn quốc

50x50
Nội dung kiến nghị:

Cho e hỏi ? E muốn làm giấy xuất nhập cảnh lao động sang hàn quốc theo diện làm nông đi 3 tháng rồi về. Thì thử tục thế nào ạ

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 25/02/2019

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống