Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Người dân

Kiến nghị về việc: Giá phòng dịch vụ

50x50
Nội dung kiến nghị:

Sau sinh mổ nằm phòng dịch vụ thì phải đóng bao nhiêu tiền một ngày. Giá phòng dịch vụ ở bệnh viện Ninh thuận là Bao nhiêu một ngày

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/02/2019

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống