Sở Công ThươngChi tiết câu hỏi
Nguyễn Kha

Kiến nghị về việc: Muốn mở kinh doanh Website Thương mại điện tử thì đăng kí ở đâu?

50x50
Nội dung kiến nghị:

Theo Luật An Ninh mạng vừa thông qua, tôi có nghe nói muốn kinh doanh hàng hoá theo dạng Website Thương mại điện tử thì phải đăng kí. Vậy cho hỏi nếu tôi muốn đăng kí thì phải đến cơ quan nào để đăng kí và đóng thuế sau này. Website của tôi là: http://www.locnuoctrungnam.com Xin cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương
Ngày trả lời: 22/11/2018

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống