Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
người dân

Kiến nghị về việc: chuyển cán bộ chuyên trách cấp xã thành công chức cấp xã.

50x50
Nội dung kiến nghị:

- tháng 7/2018 tôi được tuyển dụng vào làm chức danh bí thư xã đoàn ( đã có bằng trung cấp chuyên nghiệp) - đến năm 2015 tôi được điều chuyển sang làm công chức tư pháp-hộ tich xã ( có văn bản đồng ý của sở nội vụ và UBND huyện Thuận Bắc, đã có bằng đại học chuyên ngành kinh tế) - đến năm 2018 chuyển sang chức danh công chức VHXH cho đến nay. câu hỏi: vậy tôi đã phải là công chức hay chưa?, tôi có phải dự thị công chức nữa hay không? xin trân trọng cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 05/10/2018

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 2985/SNV-QLNS về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 3656/VPUB-TTTHCB ngày 02/10/2018 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống