Đào Quỳnh Phương

Kiến nghị về việc: Xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

Gia đình tôi có 1 lô đất ruộng diện tích 307m2, lô đất nằm trước mặt đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 1, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang-Tháp Chàm và thuộc khu quy hoạch hành chính. Nay gia đình tôi có nguyện vọng đầu tư mở 1 nhà nghỉ trên lô đất đó. Gia đình tôi được biết là đất của gia đình tôi thuộc khu quy hoạch nên ko thể xây dựng gì trên đất. Bao lâu nay, gia đình tôi vẫn luôn tuân thủ sử dụng đúng mục đích đất là đất nông nghiệp. Chủ trương của Tỉnh nhà luôn chú trọng phát triển kinh tế, đặc biệt kinh tế vùng , miền. Lô đất của gia đình tôi hiện tại thuộc khu vực phát triển của thành phố; các công ty, nhà nghỉ, biệt thự, nhà dân và các công trình đang dần được hình thành phát triển. Gia đình tôi rất mong UBND Tỉnh xem xét cho trường hợp của gia đình tôi, để gia đình tôi được chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện tại là đất nông nghiệp trồng lúa sang mục đích khác hoặc cho phép gia đình tôi thuê đất để gia đình tôi có thể đầu tư kinh doanh lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ - góp 1 phần nhỏ vào sự phát triển kinh tế của Tỉnh nhà.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 13/09/2018

Trả lời kiến nghị:

Sau khi xem xét ý kiến của ông (bà) Đào Quỳnh Phương Sở Tài guyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận xin trả lời như sau:

1. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 52 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Như vậy, để được thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thửa đất phải được xác định trong Kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt; đồng thời chủ sử dụng đất phải có Dự án đầu tư, Đơn xin thuê đất hoặc Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất thể hiện nhu cầu sử dụng đất gửi cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức là Ủy ban nhân dân tỉnh, đối với hộ gia đình, cá nhân là Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai năm 2013) để được xem xét, giải quyết.

2. Về chuyển mục đích sử dụng đất:

Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp (đất chuyên trồng lúa) sang đất phi nông nghiệp (điểm d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai nêu trên) phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong trường hợp này là xin phép Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Theo nội dung hỏi của Công dân thì thửa đất đang sử dụng là đất ruộng (chưa xác định rõ là ruộng canh tác loại cây trồng nào), nếu là đất ruộng trồng lúa nước thì ngoài nhưng căn cứ nêu trên còn phải căn cứ quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, chủ sử dụng đất phải đăng ký chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa với Ủy ban nhân dân cấp huyện (hoặc đăng ký thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã để tổng hợp nhu cầu báo cáo cấp huyện) để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bằng Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích phi nông nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời và hướng dẫn để Công dân biết liên hệ cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng Kính chào/.