Dương Thị Nga

Kiến nghị về việc: kết quả chấm sáng kiến năm học 2017-2018 cấp tỉnh

50x50
Nội dung kiến nghị:

Cho tôi hỏi về kết quả chấm sáng kiến năm học 2017-2018 cấp tỉnh ạ. Tôi muốn biết kết quả để có cơ sở chuẩn bị đăng kí thi đua cho năm học 2018-2019 ạ. Rất mong nhanh nhận được câu trả lời ạ!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 16/09/2018

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống