Trưởng Thanh Nguyễn

Kiến nghị về việc: Tôi muốn hỏi về việc quy hoạch đất ở xã nhị Hà huyện Thuận nam tỉnh Ninh Thuận

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi có một mảnh đất ở khu vực suối mát thuộc xã nhị Hà huyện Thuận nam tỉnh Ninh Thuận, tôi nghe nói nhà nước có dự án quy hoạch đất ở vùng này , tôi rất phân vân khi nào thì dự án được tiến hành và chúng tôi sẽ nhận được tiền bồi thường là bao nhiêu trên 1 héc ta mong chính quyền giải đáp những thắc mắc của tôi.tôi xin chân thành cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 06/06/2018

Trả lời kiến nghị:

Qua xem xét nội dung hỏi của ông Trưởng Thanh Nguyễn thuộc xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam. Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ông như sau:

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 (Khoản 3 Điều 62, Điều 63), trước khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch khu dân cư thì dự án phải được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận và phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Qua rà soát, Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh (trong có có các công trình, dự án thuộc huyện Thuận Nam) được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 thì tại xã Nhị Hà không có dự án Quy hoạch khu dân cư nào được thực hiện trong năm 2018.

Việc ông nghe nói Nhà nước có dự án quy hoạch đất ở tại khu vực Suối Mát, xã Nhị Hà, đề nghị ông có văn bản hoặc liên hệ với UBND huyện Thuận Nam để được trả lời.

Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để Ông được biết./.