LÊ THỊ NGỌC DUNG

Kiến nghị về việc: Thủy văn trên địa bàn huyện Thuận Nam

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi muốn tìm thông tin của sông Trăng chảy qua xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận nhưng không có chút thông in nào. Kính mong các ban ngành cung cấp cho tôi 1 số thông tin về đặc điểm của dòng sông, lưu lượng nước, lưu vực của dòng sông, độ dài, rộng và hướng chảy của dòng sông. Tôi đang thực hiện một hồ sơ về môi trường và cần tham khảo thông tin của dòng sông Trăng. Xin chân thành cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 31/05/2018

Trả lời kiến nghị:

Qua xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi nêu trên của ông (bà) Lê Thị Ngọc Dung như sau:

Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt dự án “Lập danh mục nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và xây dựng khung chương trình hành động nhằm quản lý, khai thác, sử dung, bảo vệ tài nguyên nước”. Trong danh mục sông, suối trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam không có sông Trăng mà chỉ có suối Trà Van có đặc điểm và các thông số sau:

“Suối Trà Van là sông nhánh cấp 2 của sông Cái Phan Rang  đổ ra sông Lu, bắt nguồn từ xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và kết thúc tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam (giáp với Phước Minh), tỉnh Ninh Thuận; Tọa độ cửa sông: X(m) 1269582 , Y(m) 565642; Chiều dài suối: 18 km; Diện tích: 63 km2; Độ dốc lòng sông: 0,16; mục đích sử dụng nguồn nước suối là cung cấp nước sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt”.