Lê thành công

Kiến nghị về việc: Tôi muốn đòi lại bảo hiểm thất nghiệp

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi làm công ty TNHH thông Thuân tù tháng 5 2013. Đến 8 2017 tôi xin nghi viêc và dươc phía công ty chấp thuân.do quá trình kết sổ bảo hiểm bị chậm nên tôi mất đi bảo hiểm thât nghiệp. Măt du tôi đã yêu cầu công ty kết sổ đúng thời hạn cho tôi và đươc a trung phó phòng tổ chưc hứa hen sẽ giải quyết sớm. Ngày 23 tháng 1 năm 2018 tôi dc công ty kêu lên nhận lai sổ bảo hiểm nhưng đã trể han.nên tôi có khiếu nại lên công ty thì a trung lại hứa hẹn và nhạn lại sổ bảo hiểm của tôi để giải quyết bảo hiểm thất nghiệp.nhưng đến nay vẩn chưa tháy thông báo gì. Giờ tôi muốn viết đơn kiện thì phải làm thế nào. Và gui đơn lên những cơ quan nào. Xin cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 28/05/2018

Trả lời kiến nghị:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số 1662/VPUB-TTTHCB ngày 23/5/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển nội dung hỏi về thủ tục khiếu kiện trong lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp của ông Lê Thành Công, địa chỉ 45/16 đường Trương Định, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, làm việc tại Công ty TNHH Thông Thuận.


File đính kèm: Tải xuống