Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Nguyễn Văn Hòa

Kiến nghị về việc: Cho em hỏi nâng lương trước thời hạn.

50x50
Nội dung kiến nghị:

E xin chào ạ. Cho em được phép hỏi trường họp của e như sau: thán 10 năm 2017 em mới chuyển công tác tư trường Bỉnh Nghĩa H. Thuận Bắc về trường TH Văn Hả 4 ở Phan Rang. Nhưng theo quy chế nâng lương trước thời hạn của Huyện Thuận bắc ở hạn 6 tháng thì e đủ điều kiện. Cho em hỏi là điều kiện nâng lương trước thời hạn ở các PGD cũng giống nhau phải ko? và em làm thế nào để được hưởng chế độ đó ạ? em xin cảm ơn rất nhiêu. Mong nhận thư sớm ạ.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 06/04/2018

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 957/SNV-TCCCVC về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 973/VPUB-TTTHCB ngày 04/4/2018 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống