Nguyễn Quang Phục

Kiến nghị về việc: Thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, Tôi làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vinacco tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017 và có ký hợp đồng lao động. Tuy nhiên, Công ty này không chịu đóng các loại bảo hiểm cho tôi. Nay, tôi viết thư này nhờ quý Sở giúp đỡ, chỉ giáo cho tôi cần thực hiện những thủ tục nào để tôi thực hiện đóng bảo hiểm tiếp theo tại đơn vị mới. Trân trọng cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 16/03/2018

Trả lời kiến nghị:
Sở LĐTBXH trả lời ông Nguyễn Quang Phục tại Công văn số 540/SLĐTBXH-LĐVL ngày 16/3/2018 thắc mắc về Bảo hiểm xã hội.

File đính kèm: Tải xuống