Sở Tài chínhChi tiết câu hỏi
NGUYỄN TRỌNG MẠNH

Kiến nghị về việc: CÁCH TÍNH LƯƠNG KIÊM NHIỆM

50x50
Nội dung kiến nghị:

Cơ quan tôi là Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển có chi nhánh tại huyện Ninh Sơn, nay kế toán của chi nhánh nghỉ chế độ thai sản, do đó phải cử kế toán tại văn phòng chính kiêm nhiệm công tác kế toán thay cho kế toán chi nhánh. Vì vậy đề nghị quý vị hướng dẫn cách tính lương kiêm nhiệm và cho biết căn cứ các văn bản, quy định nào ?. Xin chân thành cám ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày trả lời: 08/03/2018

Trả lời kiến nghị:

Đã trả lời bằng văn bản (theo file đính kèm)./.


File đính kèm: Tải xuống